Search for a Product
Search for a Product

Κυπελλάκι περιόδου Fun Factory Menstrual Cup Explore Kit

SKU: 7206

Κυπελλάκι απο ιατρική σιλικόνη και το οποίο εχει σχεδιαστεί ειδικά για να μαζεύει το αίμα στις δύσκολες μέρες τις περιόδου απο τηFun Factory Menstrual Cup Explore Kit. Μπορει να παραμεινει μεσα στο κολπο μεχρι και 16 ωρες. Fun Factory Silicone Menstrual Cup for hassle-free period protection Do yo ...

Τιμή: 35€
Παράδοση 1 με 3 μέρες

Κυπελλάκι απο ιατρική σιλικόνη και το οποίο εχει σχεδιαστεί ειδικά για να μαζεύει το αίμα στις δύσκολες μέρες τις περιόδου απο τηFun Factory Menstrual Cup Explore Kit. Μπορει να παραμεινει μεσα στο κολπο μεχρι και 16 ωρες. 

Fun Factory Silicone Menstrual Cup for hassle-free period protection

Do you know the feeling when you run out of tampons in your workday or just before bedtime?

Fun Factory Fun Cup provides hours of period protection - and when you’re ready, you can just give it a quick wash and pop it back in.

Fun Fcatory Explore Kit comes with 1 A size and  1 B size cup for women who don’t know what size they should choose or want one cup for lighter days and one for heavy days.

Key features & characteristics:

 • A size cups per package (20 ml) Size: 5,3 cm - Ø 4 cm - 20 ml
 • B size cups per package (30 ml) Size: 5,8 cm; Ø 4,3 cm; 30 ml
 • Color: Pink - Ultramarine
 • Comes with an antimicrobial bag
 • Save money on tampons and pads
 • Can be left in for up to 12 hours
 • Great for active users—run, swim & dance
 • Foreplay-friendly
 • Eco-friendly—cuts down on waste
 • Lightly textured for easy grip
 • Lasts for years with proper care
 • Non-porous and hypoallergenic
 • Designed and handcrafted in Germany
 • Body-safe materials
 • 100% Vegan friendly

The Fun Cup is shaped to curve with your body, and the thickness of the silicone varies accordingly. The rim is thicker and firmer, to keep your cup reliably in place. The tapered tip is also firm, for easy adjustment. In the middle, the silicone is softer and thinner than that of other cups, so it conforms to the shape of your body, for maximum comfort.

Which cup size you have to buy?

 • Size of A Cup – Smaller (5,3 cm; Ø 4 cm; 20 ml)

Firmer silicone for greater control when placing and adjusting a smaller cup
Good for: lighter flow, someone who’d prefer something smaller, women younger than 30 who haven’t given vaginal birth.

 • Size Cup B – Larger (5,8 cm; Ø 4,3 cm; 30 ml)

Softer silicone for a comfortable fit that holds a heavy flow without feeling intrusive
Good for: heavy flow, women who have given vaginal birth and / or are over 30 years old.

 • Explore Kit: (1 cup A size and 1 cup B size)

Good for: people who aren’t sure about their size, someone who wants different protection for light days and heavy days.

Why to  choose Fun Cup?
Save money - If you use tampons, you’re probably spending over 50 € a year on your period. At 35 € for a pack of two, the Fun Cup can be reused for years, saving you hundreds of dollars.
Better period sex - Pads leave you feeling sticky. Tampons dry you out, leaving micro-tears in your vagina that make you more susceptible to bacterial infections. The Fun is made of hypoallergenic, non-porous silicone.
Foreplay-friendly! Without a slimy string in the way, you’ll have way more fun with oral, strapping on a harness, playing with a vibrator, and even soft fingering.
Eco-friendly option - Use tampons or pads? Your period will create up to 140 kilograms of waste over your lifetime.
Take it with you - Carry your cup wherever you go, in a high-quality antimicrobial bag that keeps your cup clean and ready to use and fits easily into your purse or glove compartment.

Note:  Please be aware that your Fun Cup's color may change with sustained use. Body fluids can affect color over time, especially blood, as it is rich in iron. If you notice a difference, there’s nothing wrong with your cup. It’s just your body doing its thing.

How  to use:
A few drops of water based lubricant makes easier inserting the toy.
NOTE: Contact with oils and creams may cause irreversible damage to the cup .

How to clean:
Carefully clean the toy before first use and after each use with warm water and a mild soap and antibacterial toy cleaner.

Περισσότερες Πληροφορίες
ΚατασκευαστήςFun Factory
Barcode4032498950037